Enfermedades infecciosas (IX): Sepsis e infección nosocomial

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?